De pijlers om telewerk aan te moedigen in België

De geïdentificeerde obstakels voor de ontwikkeling en intensivering van telewerk – zowel bij de werknemers als werkgevers – kunnen worden gereduceerd door doelgerichte acties. Zo bepaalden we verschillende pijlers om de opkomst van een telewerkcultuur te bevorderen en de ontwikkeling van alle vormen van werk op afstand aan te moedigen . Deze pijlers kunnen enerzijds de woon-werkverplaatsingen, en dus vooral de congestie op de weg of het spoor, tijdens de spitsuren verminderen. Anderzijds wordt de verkeersveiligheid verbeterd.

https://www.vias.be/publications/Waarom…

Les axes de travail pour encourager la pratique du télétravail en Belgique

Les freins identifiés pour le développement et l’intensification du télétravail – tant auprès des travailleurs que des employeurs – peuvent être réduits par des actions ciblées. Plusieurs axes de travail ont ainsi pu être identifiés pour favoriser l’émergence d’une culture de télétravail et pour encourager le développement de toutes les formes de travail à distance afin, d’une part, de diminuer les déplacements domicile-travail et donc la congestion sur la route ou sur le rail en particulier en heure de pointe, et d’autre part, d’améliorer la sécurité routière.

https://www.vias.be/publications/…